Pořízení bytu

Netvrdíme, že pořízení bytu nestojí žádnou námahu. Jeho získání je ale běžně řešitelná záležitost a my Vám rádi poradíme a pomůžeme.

První setkání

Návštěva lokality

Návrhy smluv a financování

Klientské modifikace

Kupní smlouva a předání

1. První setkání

Některé věci můžete udělat sami: prohlédnout si na našem webu informace o lokalitě, nabídku bytů, porovnat ceny a popřemýšlet. Další věci lze vyřešit na dálku: prostřednictvím telefonátu nebo elektronickou poštou.

Ale to nestačí a rozhodně bychom se měli setkat, abychom vám mohli prozradit rozšiřující informace, zodpovědět otázky, vyvrátit pochybnosti aj. Ukážeme Vám veškerou dostupnou dokumentaci, povíte nám o svých očekáváních a prodiskutujeme vše, co si budete přát.

2. Návštěva lokality

Pořízení bytu není nákup zajíce v pytli — a proto se po předchozí domluvě kdykoliv můžete podívat na stavbu a sledovat její průběh.

Přímo na místě stavební lokality Vám vše velmi rádi ukážeme a zodpovíme případné dotazy.

3. Návrhy smluv a financování

Smlouva je zárukou a proto s Vámi po výběru bytové jednotky uzavřeme smlouvu o rezervaci. Poté Vás požádáme o úhradu souvisejícího rezervačního poplatku, který bude (samozřejmě) součástí celkové kupní ceny.

Po uplynutí třiceti (30) dnů od uzavření rezervační smlouvy Vám předložíme k podpisu smlouvu o budoucí kupní smlouvě. V té již bude zohledněn způsob financování (vč. platebního kalendáře) a její součástí bude i příloha s příslušnou dokumentací (stavební popis a schémata, specifikace vybavení apod.).

Harmonogram plateb

 • Po uzavření smlouvy o rezervaci:
  
rezervační poplatek ve výši 100 000 Kč, splatnost 10 dnů.
 • Po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě:

  splátka ve výši 25 % celkové kupní ceny bytu, splatnost 45 dnů (individuálně lze dohodnout upravené podmínky).
 • Prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení bytového nebo rodinného domu na bytové a nebytové jednotky:
  
splátka do výše 75 % celkové kupní ceny bytu, umožňuje čerpání úvěru hypotéky nebo stavebního spoření, vč. umožnění zástavy předmětné nemovitosti.
 • Po kolaudaci bytového domu a před podepsáním kupní smlouvy:

  doplatek do výše 100 % celkové kupní ceny bytu.

4. Možné klientské modifikace

Projekt není dogma a do jistého okamžiku můžete požádat o provedení změn v dispozicích bytu nebo jeho vybavení.

Můžeme se včas dohodnout například na odlišných vnitřních stavebních dispozicích, vybrat jiné podlahové krytiny, dveře a další, domluvit změnu pracovních postupů, případně si objednat nadstandardní vybavení (kupříkladu klimatizaci).

Klientské modifikace s Vámi rád vyřídí pověřený pracovník investora. Jedná se o nadstandardní služby a z toho důvodu jsou zpoplatněny, na což vás vždy upozorníme.

5. Kupní smlouva a předání

S adekvátním předstihem a s ohledem na dohodnuté termíny pro Vás připravíme návrh kupní smlouvy. K jejímu podpisu společně přikročíme po uhrazení celkové kupní ceny.

Součástí procesu bude předání předmětu smlouvy (Vaší nové bytové jednotky) a vyhotovení protokolu o předání díla, včetně pořízení záznamu o případných nalezených závadách či nedodělcích. Pochopitelně, že takové eventuální nedostatky odstraníme, což platí i o problémech, které by se mohly objevit v průběhu standardní záruky.